Allmänt

Systemet är enkelt och fordrar ingen specialisering.PREWl-matriserna är avsedda
att användas en gång (engångsform). Om de användes flera gånger uppstår missfärgningar. Vi rekommenderar att formsläppsmedel används. För att få en vacker betong bör följande anvisningar beaktas:

1. Väggtjocklek

Om den projekterade betongkonstruktionen är 30 cm, skall avståndet mellan formsidorna
vara 30 cm + matrisens tjocklek, som är ca 3cm. Vid dubbelsidigt mönstrad vägg, 30 cm +
2 x matrisens tjocklek. Som formyta kan t.ex. gamla formluckor användas. De behöver ej
rensas och oljas mellan gjutningarna.

2. Formstag-distansrör

Formstag eller bult, som skall dras ur betongen förses med separata distansrör,
som skall ha samma längd som avståndet mellan formsidorna. l matriserna stansas
eller skäres hål ut för distansrören. Efter avformningen slås rören av, akta ögonen!
Om formstag med distansanordning användes, måste man se till, att brytdjupet
blir minst 15 mm innanför betongytan. Stagen kan eventuellt dras ur väggen.

3. Lagning av formstagshål

Det visar sig att man ibland på de vackra och jämnt färgade betongytorna får fläckar
efter lagningar av formstagshålen. Därför rekommenderar vi att använda kalk- och
cementbruk, som skall anbringas med fingrarna (gummihandskar). En annan metod är,
att använda ett grått fogkitt, typ SIKAFLEX 1a eller likvärdigt, som anbringas med
tryckpistol ca 15mm in i hålet. Tryck eventuellt in cellplastkulor, som bottenfyllning.

4. Mönsterserie

För att undvika ett seriemässigt utseende, särskilt vid långa stödmurar, skall matriserna
PREDUR, MEDIA och GRAVE omväxlande vändas enligt skiss. Vid dessa 3 matristyper
övergår mönstret kontinuerligt om man iakttager ovanstående.

5. Tillskärning av matris

När det är nödvändigt att skära till matriserna t. ex. håltagning för dörrar, fönster
m. m. skall man använda en skarp kniv mot släppfilmssidan. Obs. lutningen på kniven.

6. Inner- och ytterhörn

Vid alla hörn skall matriserna skäras noggrant. Matriserna häftas ihop med dubbelsidigt
självhäftande tape t. ex. 3M:s art. nr4026, 12 mm bred och 1,6 mm tjock, så att
cementvatten icke missfärgar betongen. Alternativt kan en trälist sättas i hörnet enligt
skisser.

7. Enkelkrökta ytor

PREWl-matriserna kan användas till alla runda formar och böjas. Vid en radie mindre än en meter måste matriserna snittas lätt på baksidan. Vid konkava ytor skärs trekantsnitt ut enligt skiss.

8. Fästande av matriser på formyta

För att minska fogarna så att cementvatten icke rinner mellan matriserna skall de tryckas ihop sidledes. Se fig. Använd en trälist som mellanlägg. Fäst matriserna med 7-8 spik längs kanterna enligt fig. Om matriserna har en släppfolie, bör de läggas omlott och skråspikas. Se fig. Spika endast genom matrisernas ”berg” och ej i ”dalarna”. Slå in spikarna 2 mm i matriserna för att undvika rostutslag på betongen. Förzinkade spikar rekommenderas.

9. Arbetsfogar

Om fler etapper skall gjutas över varandra, måste alltid PREWI-matriserna ifrån föregående gjutetapp sitta kvar som anslutningsunderlag. Matriserna skyddar för nersmutsning och skador.

Följande skall beaktas:
a) Vid avformning efter första etapp skall matris och trälist sitta kvar.
b) Vid gjutning av valvet användes t. ex. sträckmetall som avstängare.
c) Vid formning av nästa gjutetapp skall formen fästas, så att betongen ej rinner ner innanför föregående matris och den färdiga betong väggen.
d) Kontrollera att listen sluter tätt mot matriserna.
e) Det är fördelaktigt, att använda en något plastisk betong och att vibrera ordentligt i ”Z” zonen.
f) Avbryt endast gjutningarna i höjd med lister eller motsvarande markeringar.

10. Armering

Armeringsjärnen måste fästas, så att de ej ligger an mot PREWl matriserna. Använd distansklossar (ca 1 st/kvm) för att undvika senare rostutslag.

11. Betong, gjutning, vibrering

Vid gjutning användes normal, något plastisk betong (ev. 5 °/0 mer vatten). 30 mm singel är normalt. Tillsatsmedel för att göra betongen smidig är ej nödvändigt. Vibrera väl och länge, så att luftblåsorna kan avlägsnas och att cementmolekylerna kan ”simma” fram mot den speciella släppfilmen. Om man vid fuktigt eller torrt, kallt eller varmt väder använder t. ex. K15O eller K400 får man betongytor med en färgnyans lik cementens. Var försiktig vid vibrering, så att matriserna ej skadas. Skulle vibratorn skada släppfilmen, så att cellplast blir sittande kvar på betongen, kan cellplastpärlorna avlägsnas genom pensling med aceton, toluol eller trikloretylen. Kratsa bort större stycken innan denna behandling utföres.

12. Avformning

Avformning kan ske så snart betongen härdat. Ju snabbare desto lättare att
avlägsna matriserna. Har matriserna en släppfolie, typ SINFONlA, kan man
vänta flera veckor.att undvika senare rostutslag.

13. Använda matriser

De använda matriserna kan sättas i dilatations-
fogar eller som isoleringsmaterial vid murar som
köldspärr etc. Se till att inte sota ner t. ex. be-
tongen, om cellplasten brännes.