Betong behöver inte vara fult, grått och trist. Idag finns det en utmärkt produkt som gör att betongytan får ett mycket tilltalande mönster vilket skapar liv, spänning och fullständig harmoni.

Produkterna heter PREWI MÖNSTERFORM och abm Construction har ensamrätten i hela Skandinavien.

Den tredimensionella mönsterformen är en engångsmatris av hård cellplast med släppfilm. Cellplasten är laddad med statisk elektricitet, vilket gör att cementmolekylerna dras mot den speciella släppfilmen. Detta gör att hela den färdiga betongytan får en enhetlig ljusgrå färg. Matriserna fästes i formen och de kan användas vid alla typer av betongelement t.ex. väggar, husfasader, tunnlar, bullerplank, stöd och trädgårdsmurar samt pelare.

Efter gjutning så avformar ni snabbt och därefter kan ni montera nya mönstermatriser. En engångsmatris för 300-350 kr/kvm är en billig snabb kvalitetsmetod som inte kräver rengöring av återanvändningsbara matriser.

abm Construction ger betongelementtillverkare möjligheten att göra arkitektoniskt spännande produkter i betong med hjälp av våra PREWI MÖNSTERFORMAR.

Se hela vårt sortiment Om Prewi produkter Monteringsanvisningar