abm Construction´s affärsidé är att serva sina kunder med högklassiga tekniska lösningar och produkter till konkurrenskraftiga priser.

abm Construction är ett Svenskt företag vars medarbetare har mångårig erfarenhet och stort branschkunnande. Detta ger kunden väl genomarbetade lösningar. abm Construction det naturliga valet för byggare med stora krav på hög teknisk kvalitet till bra priser.

Historik abm Construction AB
abm Construction AB startades juni 1986 i Halmstad. Bolaget var ett dotterbolag till abm International AB. abm Construction AB gjorde ett flertal entreprenader som stombyggare i platsgjuten betong under de första åren. I början av 90-talet så fokuserades verksamhet på formsättning av betong. Ett flertal stora projekt levererades bla Skanska´s projekt Uri Civil i Kashmir. abm Construction AB säljer idag Prewi´s mönstermatriser, abm Constructions aluminiumtorn, aluminiumbalk, aluminiumform och formtillbehör.

abm Construction det naturliga valet för byggare med stora krav på hög teknisk kvalitet till bra priser.


Historik abm Construction AB
abm Construction AB startades juni 1986 i Halmstad. Bolaget var ett dotterbolag till abm International AB.
abm Construction AB gjorde ett flertal entreprenader som stombyggare i platsgjuten betong under de första åren.
I början av 90-talet så fokuserades verksamhet på formsättning av betong.
Ett flertal stora projekt levererades bla Skanska´s projekt Uri Civil i Kashmir.

abm Construction AB säljer idag Prewi´s mönstermatriser, abm Constructions aluminiumtorn, aluminiumbalk, aluminiumform och formtillbehör.