– utan att spränga sin kostnadskalkyl

abm Construction AB säljer och marknadsför en av de mest använda systemen som finns idag, nämligen Prewi mönsterformar. Det är en engångsform vilken har visat sig överlägsen för platsbyggda betongkonstruktioner både när det gäller ekonomi och kvalité.

I Sverige har vi idag levererat över 400 000 kvm matris till olika projekt. En av de bidragande orsakerna är den väldigt låga total kostnaden jämfört med andra system på marknaden. Prewi engångsmatriser kostar 300-350 kr/kvm, beroende på mönster och kvalitet inklusive släppfilm. Detta kan jämföras med syntet gummiskivor utan släppfilm och klister, granitskivor eller klinker där priserna lätt hamnar på 3000-5000 kr/kvm.

Prewi matriserna finns i ett tjugotal olika utföranden(alla med släpfilm) och de spikas snabbt och enkelt upp på valfri betongform. Vid gjutning användes traditionell eller vibrationsfri betong, färgad eller ofärgad. Alternativt med någon skugglist, variationerna är väldigt många.

Prewi-matrisen är en engångsmatris av hård cellplast med släppfilm. Cellplasten är laddad med statisk elektricitet, vilket gör att cementmolekylerna dras mot den speciella släppfilmen. Avformningen blir ofta enkel och det ger en betong med fina jämna ytor. Detta ger låga arbetskostnader då matriserna inte sitter fast i betongen och att ni som entreprenör begränsar era tilläggsarbeten.

Se hela vårt sortiment Om Prewi produkter Monteringsanvisningar