Matriserna kan användas vid alla typer av betongkonstruktioner t.ex. broar, pelare (även runda), väggar, stödmurar, kajer samt vid tillverkning av betongelement. Lika vackert inomhus som ute. Mönstermatriserna ger liv åt betongen. Ljus och skuggspel framhäver ytterliggare de olika mönstren och inbjuder till arkitektoniskt spännande lösningar. abm levererar årligen tusentals kvm Prewi-matriser till objekt av olika slag i de Skandinaviska länderna. Välj mellan ett 20-tal olika mönster. Nedan visas ett urval av våra Prewi-mönster.

Prewi-matrisen är en engångsmatris av hård cellplast med släppfilm. Cellplasten är laddad med statisk elektricitet, vilket gör att cementmolekylerna dras mot den speciella släppfilmen. Detta gör att hela den färdiga betongytan får en enhetlig ljus grå färg. Matrisen fästes på betongformen, som inte behöver vara av samma höga klass som vid formsättning av andra synliga betongytor.

Se hela vårt sortiment Om Prewi produkter Monteringsanvisningar