Prewi mot väggen

Prewimatrisen är en engångsform av cellplast. Cellplast är ett material med mycket låg volymvikt. De flesta Prewimatriserna väger inte ens ett kilo per kvm. Cellplasten är dessutom laddad med statisk elektricitet, vilket gör cementmolekylerna dras mot ytan. Det gör att den färdiga betongytan får en enhetlig, ljusgrå färg. Med Prewi mot väggen blir ytan vacker, underhållsfri och åldersbeständig.

abm:s Prewi är lätt att jobba med

Prewiformen tillverkas av hård cellplast och matriserna spikas helt enkelt upp på betongformen. Formytan har en tunn släppfilm, vilket gör andra form- släppmedel överflödiga. Det är lätt att kapa Prewimatriserna. Använd en bredbladig kniv. Observera lutningen på kniven och skär mot släppfilmsytan.

Gjutning

Betongkonstruktionen armeras som vanligt. Vid gjutning används normal, något plastisk betong (ev. 5% mer vatten) 36 mm singel är normalt. Tillsatsmedel för att göra betongen smidig är däremot inte nödvändigt. Vibrera väl och länge, så att luftblåsorna avlägsnas och cementmolekylerna kan ”simma” fram mot den speciella släpp- filmen. Man kan också använda ”vibreringsfri betong”. Resultatet blir mycket bra.

Avformningen

Avformningen kan ske så snart betongen härdat. Ju snabbare desto lättare att avlägsna matrisema.

Enkelkrökta ytor

Prewin kan användas till alla runda formar. Om radien är mindre än en meter, måste matrisen snittas lätt på baksidan. Vid konkava ytor skärs trekantssnitt ut.

Väggtjocklek

Om den aktuella väggen skall ha en tjocklek av 30 cm, skall avståndet mellan formsidorna vara 30+3 cm =
33cm för att kompensera matrisens tjocklek.Vid dubbelsidig vägg blir förhållandet 3+30+3=36 cm.(Obsl Här räknas med en 3 cm tjock matris).
Som formyta kan t. ex. gamla formluckor användas. De behöver inte rensas och oljas mellan gjutningarna.

Växla mellan släta och mönstrade ytor

Prewimatriserna är anpassade för att monteras intill varandra. Även om matriserna är mönsteranpassade både horisontalt och vertikalt bör man däremot undvika horisontalfogar (gäller ej våra stenmönster Marcato och Marcatone).
Vill man göra en vägg som är högre än skivans höjd, rekommenderar vi att man gör en markering vid
horisontalskarven. På det viset släpper man fram betongen mot den släta formen och framhäver den mönstrade betongen. Undvik att göra stora fält utan inramning. Tänk också på att stora ytor och långt betraktelseavstånd (t. ex. stödmurar), kräver ett kraftigt markerat mönster.